సిద్ది — బుద్ది — శుద్ది.


  సిద్ది  —  బుద్ది  —  శుద్ది.
 
               జ్ఞానేశ్వరుడు విజ్ఞానానికి ప్రతినిది. వివేకానికి ప్రతీక. ఏనుగు తల నుంచి ఎలుక
               వాహనం దాకా అంగాంగము అమూల్యమైన పాఠమే. 
               గుమ్మడి కాయంత తల గొప్పగా  ఆలోచించమని చెబుతుంది. 
               చాటెడు చెవులు శ్రద్దగా వినమంటాయి.
               బుల్లి నోరు వీలైనంత తక్కువగా మాట్లాడ మంటుంది.
               చిన్ని కళ్ళు సూటిగా లక్ష్యానికే గురి పెట్టమంటాయి. 
               బానపొట్ట సుదీర్ఘ జీవితానుభవాల్ని తలపిస్తుంది. 
               బతుకంటే — మంచి చెడులూ,  కష్ట సుఖాలూ, ఆనంద విషాదాలూ, అన్నింటినీ స్తితప్రజ్ఞతతో జీర్ణించుకోమని ప్రతీకాత్మకంగా బొద్దిస్తున్నాడు  లంబోదరుడు.
               ఆ తొండం ఎటైనా తిరుగుతుంది. ఎంతదూరమైనా చొచ్చుకొని వెళ్తుంది. 
               జ్ఞానసముపార్జనలో ఆమాత్రం తపన ఉండాల్సిందే. 
               మనిషిలోని చంచల స్వభావమే చిట్టెలుక. 
               అహాల్ని అత్యాశల్నీ ఎప్పుడూ నెత్తిన ఎక్కించుకోకూడదు. నిగ్రహ శక్తితో వాటిని ఓడించాలి. 
               మెడలు వంచి సవారీ చేయలి. 
               గణపతి చేతి లోని మోదకం మన కృషి  ఫలితం, కలలపంట. 
               దేవుడి ముందు ఉంచిన పంచభక్ష్య పరమాన్నల్లోనూ మహత్తరమైన సందేశం ఉంది.    
               జ్ఞానసిద్ది, ఆశయశుద్ది, వినయబుద్ది  ఈ మూడూ సొంతం చేసుకుంటే, ప్రపంచం మన పాదాల ముందు వాలుతుంది.
               శరణు శరణు అంటూ గుంజీలు తీస్తుంది.
               గణేష్ నవరాత్రుల్లో  రోజుకోమంచి గుణాన్ని అన్వయించుకున్నా చాలు. 
               తోమ్మిదోరోజు మనలోని చెడునంతా నిమజ్జనం చేయవచ్చు. 
                      
            బోలో గణేష్  మహారాజ్ కీ!  జై !! 
                               
 
Advertisements
This entry was posted in categorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s